Śledź nas na:Przemoc fizyczna i psychiczna

Przemoc fizyczna – obejmuje wszelkie nieprzypadkowe użycie siły fizycznej w stosunku do dziecka, w wyniki czego doznaje ono bólów i urazów.


Informacje potrzebne do identyfikacji przemocy:


 1. Dziecko, ofiara – występujące u niego symptomy behawioralne, fizykalne, ujawniane przez nie przemocy lub jej zasygnalizowanie.

 2. Rodzice – informacje ujawniane przez nich w wywiadzie i ich zachowania w trakcie badania i poza nim.

 3. Osoby trzecie – dziadkowie, opiekunowie, sąsiedzi, rówieśnicy, nauczyciel, rodzeństwo.

 4. Dokumentacja na temat rodziny i dziecka – dokumenty różnych instytucji, w których można znaleźć dane wskazujące na występowanie problemu w danej rodzinie.


Specyficzne objawy fizykalne:

 • niewyjaśnione i powtarzające się obrażenia

 • siniaki po obu stronach małżowiny, zniekształcenia, naderwania, zadrapania

 • ślady duszenia, wiązania na szyi

 • liczne złamania (żeber, rąk, nóg)

 • uszkodzenia głowy

 • uszkodzenia podniebienia i dziąseł jako karmienia dziecka na siłę

 • ślady ugryzień

 • łysienie dziecka jako rezultat wyrywania włosów

 • łukowate ślady wbijania paznokci

 • nieprzypadkowe oparzenia

 • trudności w chodzeniu, siadaniu, oddawaniu moczu


Przemoc psychiczna – dotyczy wszelkich zachowań, które niszczą godność dziecka i zaburzaja konstruktywny obraz jego własnej osoby.


Czynniki:

 • obrażanie

 • wzbudzanie poczucia winy

 • poniżanie

 • upokarzanie

 • straszenie

 • izolowanie

 • terroryzowanie

 • szantażowanie

 • nadmierna kontrola

 • nadmierne wymagania

 • odrzucenie emocjonalne

 • zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych dziecka


Specyficzne objawy behawioralne:

 • poszukiwanie przez dziecko stałej uwagi, ciągłe zwracanie na siebie uwagi

 • ciągłe czepianie się, lepienie się do dorosłych

 • unikanie, uciekanie od rzeczywistości

 • lęk przed dorosłymi, przed dotknięciem, chęciom pogłaskania

 • lęk przed powrotem do domu

 • poczucie niskiej wartości

 • wyraźny brak radości z życia

 • moczenie nocne

 • niedostosowany do pogody strój

 • lęk przed rozbieraniem się (np. u lekarza)

 • zachowania agresywne, napady złości

 • próby samobójcze

 • zbyt pośpieszne przepraszanieZobacz także