Śledź nas na:Wyjaśnienie pojęć: zdrowie, styl życia, zachowania zdrowotne

Zdrowie – to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepełnosprawności.

Promocja zdrowia – jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawą; inaczej doskonalenie zdrowia.


Styl życia – obejmuje zachowania zdrowotne, postawy, ogólne działanie człowieka. Zależy od czynników:

  • środowiska

  • norm społecznych i kulturowych

  • osobistych przekonań

  • umiejętności życia

  • ogólnej, ekonomicznej, politycznej struktury społeczeństwa


Zachowani zdrowotne – można określić jako postępowanie, działania (lub ich zaniechanie), które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka. Dzielimy je na:

  • zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne – pozytywne), np. aktywność ruchowa, racjonalne odżywianie.

  • zachowania zagrażające zdrowiu (antyzdrowotne – negatywne), np. nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, ryzykowne zachowania seksualne, narkotyki itp.


Ważne:

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w 50 – 60 % stanu naszego zdrowia

Środowisko fizyczne i społeczne 20 – 25 %

Czynniki genetyczne 20 %

Służba zdrowia 10 – 15 %Zobacz także