Śledź nas na:Odżywianie

Stan odżywiania – to stan biologiczny organizmu (stan zdrowia, sprawność, samopoczucie) będący skutkiem danego sposobu żywienia.


Zapotrzebowanie żywieniowe – to potrzeby organizmu odnoszące się do poszczególnych składników odżywczych pod względem ich ilości i jakości. Jest ono zmienne dla osób różnej płci, wieku, wykonywanej pracy, warunków klimatycznych.


Składniki odżywcze – spełniają trzy podstawowe zadania:

 • są źródłem energii niezbędnej do procesów życiowych i aktywności (tłuszcze i węglowodany)

 • są materiałem budulcowym – budowa i odnowa komórek i tkanek (białko, niektóre sole mineralne: wapń, fosfor, żelazo)

 • wpływają na regulację procesów życiowych (witaminy i składniki mineralne)


Wyróżnia się następujące grupy składników odżywczych:

 • cukrowce, czyli węglowodany

 • tłuszczowce

 • białka

 • witaminy

 • składniki mineralne

 • woda

 • enzymy


Wszystkie składniki odżywcze, witaminy i sole mineralne ulegają w organizmie przemianom. Całość tych przemian nazywamy metabolizmem (anabolizm + katabolizm).


 • Anabolizm – synteza lub odbudowa – to proces przebiegający w komórkach przy pomocy energii czerpanej ze spalenia, czyli rozkładu składników odżywczych (tzw. energia chemiczna).


 • Katabolizm – rozkład, czyli spalanie – to proces, w którym ta energia chemiczna zostaje przetworzona na inne postacie energii, tj. mechaniczną, cieplną, które są niezbędne do pracy i czynności życiowych.


Składniki pokarmowe – są to najmniejsze cząstki organiczne i nieorganiczne, które po uwolnieniu w procesie trawienia mogą być wchłonięte w przewodzie pokarmowym i wykorzystane przez organizm.


Funkcje składników pokarmowych:

 • budulcowa

 • energetyczna

 • regulująca


Ilość wytworzonej przez organizm energii określa się w kilokaloriach.

1 kcal – to taka ilość ciepła, jaka jest potrzeba do ogrzania 1000 ml wody o 1 C.


Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne:

 • dzieci 1-3 lat – 1300 kcal

 • dzieci 4-6 lat – 1700 kcal

 • dzieci 7-9 lat – 2100 kcal

 • dzieci 10-12 lat – 2600 kcal

 • dziewczęta 13-20 lat – 2880 kcal

 • chłopcy 13-20 lat – 3700 kcal

 • kobiety – 2800 kcal

 • kobiety karmiące – 3400 kcal

 • mężczyźni ciężko pracujący – 4500 kcal

 • starsi – 2300 kcal


Prawidłowe odżywianie się to:

 1. Przestrzeganie prawa bilansu energetycznego tzn. Należy tylko tyle spożywać ile wymaga prowadzony styl życia.

 2. Maksymalne wyeliminowanie z diety tłuszczów zwierzęcych (zastąpienie ich olejami roślinnymi) oraz produktów wysokoprzetworzonych takich jak: cukier, sól, białko, mąka itp.

 3. Preorientacja w kierunku wegetarianizmowi. Spożywanie dużych ilości warzyw, owoców roślin i wód.Zobacz także