Śledź nas na:Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – to proste, natychmiastowe zabiegi wykonywane na poszkodowanych w wypadkach i nagłych schorzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu, do czasu zapewnienia fachowej opieki medycznej.Reanimacja – to zespół zabiegów, dzięki którym możliwe jest przywrócenie pracy układu oddechowego, krążenia i świadomości.


Resuscytacja – to zespół zabiegów, dzięki którym możliwe jest przywrócenie i utrzymanie oddychania i krążenia.


Pierwsza pomoc służy kilku ważnym celom:

 • uratowaniu życia

 • powstrzymaniu pogorszenia się stanu pacjenta

 • złagodzenie cierpienia i zapewnienie warunków powrotu do zdrowia


Kroki postępowania przy pierwszej pomocy:

 1. Ocena sytuacji.

 2. Identyfikacja problemu (diagnoza).

 3. Wezwanie fachowej pomocy.


Omdlenia – krótkotrwała utrata przytomności (2 min.); towarzyszą zawroty głowy, złe samopoczucie, pot, bladość.


Śmierć kliniczna – ustanie pracy serca i oddychania, 3-4 min. (37° C), jeżeli schłodzimy ciało do 32° C – 8 min., 18° C – 45 min. Nie dochodzi do żadnych zmian w strukturze organizmu (komórek, tkanek, narządów).


Śmierć biologiczna – zachodzą zmiany w korze mózgowej, po 4 min.


Objawy śmierci:

 • oziębienie powłok skórnych

 • bladość skóry

 • zasinienie

 • brak tętna, oddechu

 • zmętnienie rogówki

 • sztywność pośmiertna

 • plamy opadowe


Wszystkie te objawy nie zwalniają nas od próby udzielenia pomocy, czynności ożywiania. Jeżeli pojawiły się plamy opadowe znaczy to, że minęło już ok. 2 godz. Ustania pracy serca. Plamy występują w miejscach, gdzie człowiek styka się z podłożem na całej długości ciała.. Wówczas nie musimy podejmować czynności odżywiania.Zobacz także