Śledź nas na:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Artykuły

  • liczba prac:

Wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie

Wykorzystywanie seksualne – to wciąganie dziecka przez osobę dojrzałą w jakąkolwiek aktywność mającą na celu seksualne pobudzenie drugiego człowieka. Czyli wszystkie zachowania wobec dzieci mające na celu satysfakcję erotyczną dorosłego.

Przemoc fizyczna i psychiczna

Przemoc fizyczna – obejmuje wszelkie nieprzypadkowe użycie siły fizycznej w stosunku do dziecka, w wyniki czego doznaje ono bólów i urazów.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – to proste, natychmiastowe zabiegi wykonywane na poszkodowanych w wypadkach i nagłych schorzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu, do czasu zapewnienia fachowej opieki medycznej.

Odżywianie

Stan odżywiania – to stan biologiczny organizmu (stan zdrowia, sprawność, samopoczucie) będący skutkiem danego sposobu żywienia.

Ontogeneza

Ontogeneza – kolejne etapy w życiu człowieka, przemiany jakie zachodzą w życiu od zapłodnienia do śmierci.